Påskbudskap från H H Ärkebiskop Gabriel av Komana

den Ekumeniske Patriarkens Exark

  Mina kära bröder och systrar,
Kristus är uppstånden!

                                                 ”Om du visste vad Gud har att ge...” (Joh. IV:10)

Det är med stor glädje som jag förenar mig med er denna morgon som aldrig blir kväll, i denna högtid som aldrig tar slut, i denna nya tid som genomtränger den åldrade världen, i denna välsignade stund av evigheten, då - såsom vi ser det på Uppståndelsens ikon - Kristus själv sträcker ut sin hand till oss och tillsammans med Adam och Eva lyfter oss upp genom det milda och gudomliga ljuset av sin Uppståndelse.

Det är verkligen underbart - det som Uppståndelsens ikon uppenbarar för oss! Vad ser vi på den? Herren som stiger ner från himmelen för att söka efter Adam, det förlorade fåret. Detta är stor tröst för oss alla och ger oss andliga krafter eftersom Han riktar sig även till oss; han söker även efter oss. I Paradiset letade Gud efter Adam som gömde sig på grund av synden: ”Var är du, Adam?”  Idag gör han mer än åkallar, vår inkarnerade Gud, korsfäst och uppstånden från de döda, stiger ännu djupare ner till människans misär, till vår misär, för att säga till oss: ”Räck ut din hand till Mig för Jag vill lyfta upp dig!”. Och detta erbjuds alla människor oavsett hur stort deras elände är.

Vad ser vi mer på den här ikonen av Herrens Uppståndelse? Jo, vi betraktar där Kristi ljusomstrålade nedstigande till våra hjärtan - det är ju där Han väntar på oss, det är ju där Han skänker oss Sin barmhärtighet. Herren känner mycket väl vår hopplöshet, Han ser att vi gömmer oss ibland för att vi skäms över vårt elände. Han vet att vi är rädda att bekänna vårt syndiga tillstånd. Ja, bröder och systrar, det är just då Kristus kommer: Han offrar Sig själv för oss, Han böjer sig mot oss och drar oss till sig för att Han vill att vi tydligt skall uppleva Hans obegränsade kärlek till oss. Men därför - eftersom vi är fria - måste vi också ta emot Hans hand. Vi måste också vända oss mot honom med hela vårt väsen! Men märk väl att det handlar om hela vårt väsen sådant som det är, förlorat genom sin svaghet och sitt armod, sårat genom synden. Så kan vi ropa och säga: ”Jag är ett förlorat får, kalla mig och fräls mig, Herre!” (Från den Ortodoxa minnesgudstjänsten).

Vi har under dagarna före Påsk på nytt upplevt Kristi lidande, Kristi passion, och vet att Hans lidande var för vår skull. Kära bröder och systrar, detta är inte någon enkel lek med ord utan vi befinner oss i själva frälsningens verklighet: så länge vi inte blir berörda av Frälsarens lidande för var och en av oss, så länge vi inte har anammat Frälsarens gränslösa kärlek till var och en av oss, så länge vi inte vet oss vara åtrådda, sökta av honom, älskade bortom allt förnuft, är vi slocknade varelser. Men det skall vara precis tvärtom - vi ska vara väsen av eld som Psaltaren säger: ”Du gör eldslågor av dina tjänare” (Ps 103:4). Låt oss ledas av det underbara Ljuset som strålar från Uppståndelsen, låt oss besvara Guds längtan efter oss med förtroende och kärlek!

Frid vare med er alla, säger Herren i påsknatten till Sina apostlar (Joh. 20:19). Låt oss ta emot denna frid som kommer från Guds kärlek till oss alla och låt oss i vår tur vara fridens frambärare! För att vi skall bli det måste vi välja livets väg, bli berörda av Kristi kärlek, präglade av Hans medlidande, befriade från våra gravar! Herren själv är livet och Han säger till oss ännu idag: ”Jag är ditt liv”! Om vi ibland grips av hopplöshet så kommer Han och säger: ”Jag är ditt hopp”! Han ger oss tillbaka vår glädje. För vår del skall vi inte hindra Honom från att komma och besöka våra plågade hjärtan, låt Honom krossa helvetets dörrar däri. Ja, sannerligen ”med döden övervann Han döden och till dem som är i gravarna gav Han liv”! Mina älskade bröder och systrar, med hela den kärlek jag hyser för er uppmanar jag er att bevara alla dessa heliga ord i era hjärtan, leva med dem och dela dem med alla medmänniskor på jorden! Må Herrens välsignelse vara med er alla!   Kristus är uppstånden! Sannerligen är Han uppstånden!

† Ärkebiskop Gabriel av Komana, den Ekumeniske Patriarkens Exark

Paris den 11/24 april 2011 Alexander Navskij-katedralen, Paris

Retour haut de page
SPIP