Julbudskap 2012 från Ärkebiskop Gabriel

"Och detta är tecknet för er : ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba" (Luk. 2:12)

Kära Bröder och Systrar,

jag är glad att denna dag önska er en God Helg vid vår Frälsares Födelse. Som vid alla stora helger är det ett viktigt ögonblick vi upplever idag. Nu kommer Herren till oss klädd i fattigdom. Han valde för sin födelse en ringa by i en okänd trakt och Han föddes av en fattig jungfru. Han, universums Skapare, Gudarnas Gud, den Allsmäktige, godtog att manifesteras inför människornas ögon på en plats där herdarna sökte skydd med sin hjord : en enkel grotta. Det var där som Maria efter att inte ha mottagits någon annanstans födde konungarnas Konung, herrarnas Herre.

"Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren." (Luk. 2:11) "Herren är Gud och han gav oss ljus" (Psalt. 119:27), inte såsom en Gud, som Basilios den store säger, utan såsom en tjänare, för att skänka frihet åt de förslavade.Vem har då ett tillräckligt sovande hjärta, vem är då så otacksam att inte glädja sig, jubla och stråla inför en sådan tilldragelse ?...

Allt detta sker i en ödmjukhet som vi måhända är föga medvetna om : Det är han, Frälsaren, han som är Kristus, Herren, men vad är det som är märkvärdigt med att vara lindad och lagd i en krubba, vad innebär detta tecken ? Bröder och Systrar genom detta tecken, detta mysterium ges vi möjlighet att begripa att det är i ödmjukhet som Gud kommer till oss för att frälsa oss. Desto bättre, vi får en inbjudan att ödmjuka oss för att möta Frälsaren. Genom sitt exempel får Han oss att förstå att människans högmod är rubbat genom Guds inställning som erbjuder oss att ösa ur Hans stora ödmjukhet för att bli frälsta !

Sålunda bör vi uppleva denna Jul som en nåd : nåden av Guds besök som sänker sig ned då han blir ett litet barn. Han som är Guds Ord, Logos, accepterar att endast manifestera sig genom några spädbarnsskrik, liknande alla barns på jorden... Han som sitter på Faderns högra sida läggs på en enkel bädd av halm... Han som är världens skapare visar sig för oss i en svag och bräcklig kropp och vill på så sätt dela vår smärtsamma mänskliga natur...

Ja, vi är alla kallade till att göra oss små för att leva i sann glädje, den som kommer från Gud ! Låt oss skåda in i oss själva och ändra vår livsstil ! låt oss ömsa skinn och kläda oss i ljusets klädnad ! låt oss sluta att alltid vilja dominera våra bröder genom diskussioner, våld, maktdemonstrationer. Allt detta är fåfängt ! Vare sig det är i våra familjer, församlingar, stift och kyrkor, låt oss hejda allt anstötligt prat, alla föraktfulla attityder, alla manifestationer av makt och dominans och låt oss bli Guds barn, äkta personer som återspeglar Herrens skönhet i hans ödmjuka närvaro. Så blir vi fria och anpassar oss till vår förebild som är Jesus, Frälsaren, född i en krubba ! Vårt uppförande leds inte längre av någon gruppmoral eller social konformism, läs kyrklig ! Vi söker inte längre efter att krossa våra bröder i det att vi intar en position av en Kyrka, stark och med många medlemmar, som oupphörligen skall visa att vi är bäst...

Som en följd av detta, låt oss skynda till Herrens krubba, men så mycket vi kan, låt oss förbereda oss härtill genom nåden, i det att vi öppnar våra hjärtan i en levande tro, med ett samvete fritt från högmodets fjättrar.

Sålunda, viljande leva i ödmjukhet, låt oss erkänna våra svagheter och nedlägga dem inför Gudabarnets fötter sådana som vi är, i vår djupa uppriktighet så kommer vi att få smaka det som änglarna förkunnade för herdarna denna Julnatt : "Ära åt Gud i höjden och på jorden frid åt dem han har utvalt."

Det är denna frid jag önskar er kära Bröder och Systrar i det att jag försäkrar er om min tillgivenhet och mina böner.

Må Guds ödmjukhet vara er glädje !

+ Ärkebiskop Gabriel av Comana

Retour haut de page
SPIP