Comunicatul Biroului Arhiepiscopiei

Iubiți frați și surori, vă informăm că Arhiepiscopia - Exarhatul nostru aflat sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice este în comuniune deplină cu întreaga Biserică Ortodoxă. De asemenea, vă informăm că Patriarhia Ecumenică n-a rupt comuniunea cu Patriarhia Moscovei ci continuă să o menționeze conform ordinii dipticelor.

Prin urmare, toți credincioșii ortodocși pot participa pe deplin la viața liturgică și sacramentală a parohiilor noastre.

Invităm toți preoții, diaconii, călugării, călugărițele și credincioșii Arhiepiscopiei noastre să se roage pentru unitatea Bisericii. Cerem tuturor preoților să pronunțe, cu voce tare, la sfârșitul Ecteniei Întreite din cadrul Sfintei Liturghii, următoarea rugăciune inspirată de Arhimandritul Sofronie.


Rugăciune pentru unitatea Bisericii

Domne Iisuse Hristose, Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi.

Dăruiește-ne puterea de ne a iubi unul pe altul așa cum Tu ne-ai poruncit nouă. Tu ai zis ucenicilor Tăi : "Iubiți-vă unii pe alții, așa cum Eu V-am iubit pe voi", dă-ne dar, și nouă har și înțelepciune pentru a îndeplini această poruncă în fiecare zi.

Prin Duhul Sfânt, dă-ne curajul de a ne smeri în fața altora, înțelegând că cel care mai mult se smerește, mai mult iubește. Învățață-ne să ne rugăm unul pentru altul și să purtăm cu răbdare povara celuilalt. Prin legătura unei iubiri neclintite unește-ne cu patriarhii și episcopii noștri ca oile ascultătoare ale unei singure turme în jurul pastorilor pe care îi iubesc.

Dă-ne să vedem în fiecare dintre frații noștri și în fiecare dintre surorile noastre imaginea slavei Tale celei de nedescris, și să nu uităm niciodată că fratele nostru este viața noastră. Ocrotește-ne sub acoperemântul Preasfintei Maicii Tale, al Înaintemergătorului și Botezătorului Tău Ioan, al Sfinților, slăviților și întru-tot lăudaților Apostoli, ai marilor Învățători și Ierarhi ai Bisericii, al

Cuvioșilor și drepților Părinți și Mărturisitori ai credinței noaste și a tuturor sfinților. Amin.

Retour haut de page
SPIP