ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 εξετάσαμε το αίτημα της ίδιας μέρας του Αρχιεπισκόπου Jean (Renneteau) Ιωάννη Ρενετό, ο οποίος μας ενημέρωσε για την επιθυμία της πλειοψηφίας των κληρικών και ενοριών της Αρχιεπισκοπής των ενοριών ρωσικής παράδοσης της Δυτικής Ευρώπης να ενταχθούν στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, να γίνουν δεκτοί στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας με τους κληρικούς και ενορίες που επιθυμούν να τον ακολουθήσουν, οδηγούμενος από την ποιμαντική συνείδηση των κληρικών και λαϊκών της Αρχιεπισκοπής που ενώνει στη ρωσική ορθόδοξη παράδοση Ρώσοι και οι αυτόχθονες λαοί της Δυτικής Ευρώπης, των οποίων η προσχώρηση τους στην ορθοδοξία κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό από το έργο Ρώσων μεταναστών - ποιμένων και θεολόγων,

Αποφασίσαμε να δεχθούμε τον Αρχιεπίσκοπο Jean (Renneteau) Ιωάννη Ρενετό στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας, με τον τίτλο του "Dοubna", όλους τους κληρικούς που είναι κάτω από το ωμοφόριο του και που το επιθυμούν, καθώς και τις ενορίες που θα εκφράσουν αυτή την επιθυμία και να αναθέσουμε στον Αρχιεπίσκοπο Jean de Doubna με την διαποίμανση των ενοριών που αναφέρονται παραπάνω.

Έχοντας εξετάσει, στις 7 Οκτωβρίου 2019, το αίτημα που πάρθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 από τη συνέλευση των κληρικών της Αρχιεπισκοπής των ενοριών της Δυτικής Ευρώπης, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Jean de Dubna, της επανασύνδεσης της Αρχιεπισκοπής με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο ορισμός της κανονικής μορφής οργάνωσης που θα είναι δική της εντός του Πατριαρχείου Μόσχας, έχουν αποφασίσει ότι η Αρχιεπισκοπή των ενοριών ρωσικής παράδοσης της Δυτικής Ευρώπης, κληρονόμος της εκκλησιαστικής οντότητας που σχηματίστηκε στη Δυτική Ευρώπη το 1921 με διάταγμα της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Συμβουλίου της Εκκλησίας υπό την προεδρία του Αγίου Τύχωνος Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας, που εκπληρώνοντας την σωτηριακή της αποστολή για το σύνολο των ενοριών, μοναστηριών και ναών της όπως καθορίστηκαν από τις ιστορικές συνθήκες, από σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Πατριαρχείου Μόσχας και ενεργεί βάση των ακόλουθων κανόνων :

Αποφασίστηκε :

1) Να σημειωθεί με ικανοποίηση την υποστήριξη που εξέφρασε η μεγάλη πλειοψηφία κληρικών και πιστών των ενοριών ρωσικής παράδοσης της Δυτικής Ευρώπης στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Dubna κ. Ιωάννη σχετικά με την απόφασή του να αποκαταστήσει την ενότητα της Αρχιεπισκοπής των ενοριών ρωσικής παράδοσης της Δυτικής Ευρώπης με το Πατριαρχείο Μόσχας.

2) Να υπογραμμίζεται ότι η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Μητροπολίτη Ευλόγιος (Euloge Gueorguievsky) και των βοηθών του που ήταν οι δημιουργοί της Αρχιεπισκοπής των ενοριών της ρωσικής παράδοσης στη Δυτική Ευρώπη, οι ίδιοι οι διάδοχοι της εκκλησιαστικής οντότητας που σχηματίστηκε στην Ευρώπη το 1921 σύμφωνα με την κοινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Αρχής υπό την προεδρία του αγίου ιεράρχη Τύχωνα, Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας.

3) Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την ανέκφραστη Του πρόνοια, ικανή να μετατρέψει σε καλό το κακό που κάνει ο άνθρωπος. Εξορισμένοι από την πατρίδα τους, κατατρεγμένοι από κακουχίες και στερήσεις, Ρώσοι ποιμένες και θεολόγοι, καθώς και οι διάδοχοί τους, έγιναν μάρτυρες της ορθόδοξης πίστης στη Δυτική Ευρώπη. Χάρη στη δουλειά τους, πολλοί ντόπιοι έχουν προσχωρήσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα, οι κληρικοί και λαϊκοί της Αρχιεπισκοπής των ενοριών ρωσικής παράδοσης στη Δυτική Ευρώπη - όσο οι απόγονοι Ρώσων μεταναστών τόσο και οι αυτόχθονες - έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν το συγκεκριμένο δρόμο που ξεκίνησε η Αρχιεπισκοπή ενωμένη με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

4) Να διαπιστωθεί ότι η Αρχιεπισκοπή των ενοριών ρωσικής παράδοσης στη Δυτική Ευρώπη, εκπληρώνοντας τη σωτηριώδη διακονία της στο ιστορικό σύνολο των ενοριών, μοναστηριών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του Πατριαρχείου Μόσχας. 5) Να επιβεβαιωθεί την υποδοχή στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας στο πλαίσιο της Αρχιεπισκοπής των κληρικών και των ενοριών που εκφράζουν μια τέτοια επιθυμία ».

6) Αποφασίζεται ότι η Αρχιεπισκοπή θα λειτουργήσει εντός του Πατριαρχείου Μόσχας σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις :

- 6.1 Η Αρχιεπισκοπή διατηρεί τις ποιμενικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες της - ιδιαιτερότητες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παραδόσεών της.

6.2 Η Αρχιεπισκοπή διατηρεί τις ιδιαιτερότητες της επισκοπικής και ενοριακής λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθόρισε ο Μητροπολίτης Ευλόγιος (Euloge) ως προς τις ιδιαιτερότητες της ύπαρξης στην Δυτική Ευρώπη της εκκλησιαστικής οντότητας της οποίας ήταν επικεφαλής και λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αποφάσεις της Συνόδου της Μόσχας του 1917-1918.

6.3 Η Αρχιεπισκοπή διοικείται σύμφωνα με το ισχύοντα καταστατικό της Αρχιεπισκοπής και έχοντας υπόψη της νομοθεσίας των χωρών που περιλαμβάνει η Αρχιεπισκοπή.

6.4 Η Αρχιεπισκοπή δικαιούται να τροποποιήσει το καταστατικό της σύμφωνα με τη διάταξη που καθορίζεται από το ίδιο το καταστατικό μετά από προηγούμενη έγκριση αυτών των τροποποιήσεων από τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας και με επακόλουθη επιβεβαίωση αυτών των τροποποιήσεων από την Ιερά Σύνοδο.

6.5 Η Αρχιεπισκοπή δέχεται το Άγιο Χρίσμα από τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας.

6.6 Η Αρχιεπισκοπή διοικείται από έναν ιεράρχη έχοντα τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου.

6.7 Ο ιεράρχης που διοικεί την Αρχιεπισκοπή ασκεί τα πλήρη δικαιώματα που παρέχονται από τους κανόνες σε σχέση με τα μοναστήρια, τις ενορίες και τους κληρικούς που ανήκουν στη δικαιοδοσία του. Μεταξύ άλλων, στον διοικούντα ιεράρχη της Αρχιεπισκοπής ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα :

1. να δημιουργήσει νέα μοναστήρια και νέες ενορίες μέσα στην Αρχιεπισκοπή,

2. να δώσει κανονικές άδειες στα μέλη του Κλήρου της Αρχιεπισκοπής.

3. να δέχεται κληρικούς στην Αρχιεπισκοπή (λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί στο Πατριαρχείο Μόσχας σχετικά με τη μεταβίβαση κληρικών από τις μητροπόλεις που είναι εγκατεστημένες εντός των ορίων του κανονικού εδάφους του Πατριαρχείου Μόσχας στις μητροπόλεις που εδρεύουν εκτός των συνόρων αυτών) ·

4. να χειροτονεί κληρικούς για την Αρχιεπισκοπή.

5. να διορίζει και να εξουσιοδοτεί κάθε κληρικό ή λαϊκό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του για μια εκκλησιαστική διακονία ·

6. να εκτελέσει τις αποφάσεις του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής.

6.8 Η εκλογή του ιεράρχη και των βοηθών επισκόπων της Αρχιεπισκοπής υπόκειται στις ακόλουθες διατάξεις :

1. για την εκλογή του διοικητικού ιεράρχου, το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής καταρτίζει προκαταρκτικό κατάλογο υποψηφίων, αφού συγκεντρώσει τις προτάσεις που απέστειλαν τα μοναστήρια και ενορίες, για την εκλογή των βοηθών επισκόπων, ένας τέτοιος κατάλογος καθορίζεται από τον διοικητικό ιεράρχη της Αρχιεπισκοπής, μετά από διαβούλευση με την Επισκοπική Επιτροπή και το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής.

2. Ο προκαταρκτικός κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας που δικαιούται να κάνει αλλαγές. Το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής μπορεί είτε να στείλει τον κατάλογο υποψηφίων που έλαβε από τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας στα μοναστήρια και στις ενορίες της Αρχιεπισκοπής είτε να υποβάλει άλλο κατάλογο στον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας.

3. Μετά την παραλαβή του καταλόγου των υποψηφίων, τα μοναστήρια και οι ενορίες προχωρούν στην εκλογή των αντιπροσώπων τους σύμφωνα με τη διάταξη που προβλέπεται από το καταστατικό της Αρχιεπισκοπής.

4.Η Γενική Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής που απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Κλήρου και των λαϊκών εκπροσώπων προχωρεί στην εκλογή του επισκόπου σύμφωνα με τη διάταξη που προβλέπεται από το καταστατικό της Αρχιεπισκοπής. 5.Η εκλογή του επισκόπου επιβεβαιώνεται από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

6.9 Το όνομα του διοικητικού ιεράρχου της Αρχιεπισκοπής μνημονεύεται στις θρησκευτικές συνάξεις σε όλες τις εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής μετά το όνομα του Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας. Τα ονόματα των βοηθών επισκόπων μνημονεύονται στις θρησκευτικές συνάξεις στις εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής, σύμφωνα με τον κατάλογο που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού ιεράρχη της Αρχιεπισκοπής μετά το όνομα του Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας και του διοικητικού ιεράρχη της Αρχιεπισκοπής .

6.10 Οι επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής είναι μέλη της τοπικής Συνόδου και της επισκοπικής Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι εκπρόσωποι των κληρικών και των λαϊκών της Αρχιεπισκοπής είναι μέλη της τοπικής Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έχοντας εκλεγεί στη θέση αυτή σύμφωνα με την καθιερωμένη τάξη.

6.11 Ο διοικητικός ιεράρχης της Αρχιεπισκοπής συμμετέχει σύμφωνα με τη σειρά που καθορίστηκε στις συνελεύσεις της Ιεράς Συνόδου.

6.12 Οι αποφάσεις της τοπικής Συνόδου και της επισκοπικής Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεσμεύουν την Αρχιεπισκοπή. Οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εφαρμόζονται εντός της Αρχιεπισκοπής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας της και σε συμφωνία με τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας.

6.13 Η εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής είναι ευθύνη του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου του Πατριαρχείου Μόσχας. Η εξέταση των παραπτωμάτων των επισκόπων της Αρχιεπισκοπής είναι ευθύνη του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου του Πατριαρχείου Μόσχας και του Επισκοπικού Συμβουλίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

6.14 Η Αρχιεπισκοπή διατηρεί την οικονομική της αυτονομία και διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της στο πλαίσιο της λειτουργίας του νομικού προσώπου που αντιστοιχεί στην Αρχιεπισκοπή και σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στις χώρες όπου εδρεύει η Αρχιεπισκοπή.

6.15 Οι σχέσεις της Αρχιεπισκοπής με τις πολιτικές αρχές ορίζονται από την αρχή του χωρισμού της Εκκλησίας και του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με όσα τόνισε η Επισκοπική Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το 2011, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Κλήρου σε εκλογικές εκστρατείες και πολιτικούς αγώνες. Όταν εκφράζονται για ποιμαντικά και κοινωνικά θέματα, τα μέλη του Κλήρου της Αρχιεπισκοπής έχουν την ελευθερία συνείδησης. Όπως επεσήμανε η τοπική Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το 2008, η αρχή της ελευθερίας συνείδησης "είναι σύμφωνη με τη θεία θέληση όταν υπερασπίζεται το άτομο από την προσβολή στον εσωτερικό κόσμο του και από την βίαιη επιβολή οποιασδήποτε γνώμη ». 7) Αυτή η συνοδική απόφαση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευθεί.

8) Στην επόμενη επισκοπική Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού του Πατριαρχείου Μόσχας, προκειμένου να προβλέψει την ύπαρξη εντός του Πατριαρχείου Μόσχας της Αρχιεπισκοπής με ειδικό καθεστώς, που ορίζεται από το αυτή τη συνοδική απόφαση.

9) Η Αρχιεπισκοπή θα πρέπει να τροποποιήσει το καταστατικό της σύμφωνα με τη διάταξη που καθορίζεται από αυτό το καταστατικό προκειμένου να το προσαρμόσει σε όλες τις διατάξεις του παρόντος.

10) Μετά του αιτήματος του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη γίνεται δεκτό ότι μπορεί να εγκρίνει μια διαδικασία εκλογής νέων βοηθών επισκόπων της Αρχιεπισκοπής πριν από την τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται ανωτέρω.

11) Οι ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί από κάθε επαρχία του Πατριαρχείου Μόσχας στη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών της Πατριαρχικής Εξαρχίας Δυτικής Ευρώπης, των επαρχιών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εκτός συνόρων και της Αρχιεπισκοπής καλούνται για μια καρποφορική συνεργασία για να ξεπεραστεί κάθε πρόβλημα που θα εμπόδιζε την κοινή συνεργασία και μαρτυρία.

12) Η κανονική τελειοποίηση της παρουσίας του Πατριαρχείου Μόσχας στη Δυτική Ευρώπη, που εκπροσωπείται σήμερα από διάφορες εκκλησιαστικές δομές, απαιτεί διεξοδική συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

Ευχαριστώντας τον Θεό, μακρόθυμος και φιλεύσπλαχνος για το δώρο της χαράς της ειρήνης και της εκκλησιαστικής ενότητας, η οποία αποτελεί ένα γερό θεμέλιο για τη συνέχιση της παράδοσης της Ρωσικής Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη, επικαλούμεθα για τον επιφανή Αρχιεπίσκοπο Dubna Ιωάννη, τους κληρικούς και λαϊκούς της Αρχιεπισκοπής των ενοριών ρωσικής παράδοσης της Δυτικής Ευρώπης την ευλογία της Αγίας, Ομοούσιου, Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, ο Άναρχος Πατήρ με τον Μονογενή του Υιό και το Παράκλητο Πνεύμα το Παντοδύναμο. Αμήν.

Retour haut de page
SPIP