Communiqué van het Diocesaan Bestuur van 9 februari 2020

Vladyka Johannes heette de tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 24 januari 2020 nieuwgekozen leden welkom.

De Raad ging over tot de vernieuwing van de leden van het Diocesaan Bestuur :

De eerwaarde vader Nikolaj Crnokrak : Vice-voorzitter

De heer Nikolaj Lopoukhine : Penningmeester

De heer Serge Runge : Secretaris

Vladyka Johannes bedankte de aftredende leden van het Diocesaan Bestuur : de eerwaarde vader Jean Gueit, de heer Ribaut Menetière en de heer Nikolaj Lopoukhine voor hun werk voor het Aartsbisdom, vooral gedurende de moeilijke periode die wij zijn doorgegaan.

Vladyka Johannes vertelde over zijn deelname aan de plechtigheden t.g.v. de elfde ver-jaardag van de intronisatie van Patriarch Kyrill van Moskou en geheel Rusland. Zo heeft hij, begeleid door Protopresbyter Jean Gueit, Protodiaken Jean Drobot en lector Matthieu Jurkoni, deelgenomen aan de Goddelijke Liturgie, waarin Patriarch Kyrill voorging.

De eerwaarde vaders Jean Gueit en Nikolaj Crnokrak vertelden over hun deelname aan de plenaire vergadering van de interconciliaire conferentie van het Patriarchaat. De Raad heeft gesproken over de door het Patriarchaat voorgestelde mogelijkheid voor een belangrijkere deel-name door het Aartsbisdom in de commissies die bepaalde thema’s uitwerken.

De Raad heeft verder gesproken over het bestuur van het Aartsbisdom, zijn verdere ontwikkeling, en over de steun aan parochies, die deze nodig hebben.

Retour haut de page
SPIP