Overlijden van vader Nikolaas Lucassen

Aan het begin van de Lijdensweek, maandag 13 april, werd vader Nikolaas Lucassen, 84 jaar oud, teruggeroepen tot de Heer. Vader Nikolaas was priester in Kollumerpomp, Friesland, waar hij een orthodoxe kapel, gewijd aan de H. Panteleimon, had ingericht in zijn huis op het platte-land.

In de jaren tachtig was hij met zijn vrouw en kinderen vanuit het Westen naar Friesland verhuisd. Hij werd lid van de parochie in Groningen, waar hij zich al gauw begon bezig te hou-den met het geven van catechese. Hij was daar, als erudiet man, goed op voorbereid. Aan het eind van de jaren tachtig begon hij een kapel in te richten in zijn huis, waar hij al een orthodox centrum voor informatie in het Nederlands en in het Fries had georganiseerd.

De diensten wer-den er verzorgd door aartspriester Guido de Vylder (de latere Aartsbisschop Gabriël zaliger gedachtenis). Vader Guido kwam regelmatig naar Kollumerpomp, zo’n 350 km verwijderd van zijn woonplaats Maastricht. In 1989 begon Nikolaas Lucassen met de uitgave van een cateche-tisch tijdschrift, “De Teebusch” genaamd, net zoals zijn huis. Dit woord is een homoniem van “Thebes”, de steden in Griekenland en Boven-Egypte, die in de Oudheid van grote betekenis waren. In 2006 werd Nikolaas Lucassen op het parochiefeest van Deventer door Aartsbisschop Gabriël diaken gewijd.

In 2009 wijdde Aartsbisschop Gabriël hem tot priester. De laatste jaren werd vader Nikolaas steeds zwakker. Hij kon zonder hulp van een diaken of een andere priester niet meer celebreren. Vader Boris Chapchal kwam regelmatig naar Kollumerpomp om er de Li-turgie te vieren, soms afgewisseld door vader Theodoor van der Voort. Ter gelegenheid van het Paasfeest van 2019 werd vader Nikolaas vanwege zijn pastorale activiteiten in Friesland tot Aartspriester bevorderd.

Op het feest van de H. Panteleimon, 27 juli 2019, kwam een grote groep mensen samen om de laatste Liturgie in de kapel van Kollumerpomp te vieren. Men had gezamenlijk besloten het vieren van de Liturgie na dit feest van de gemeenschap er te beëindi-gen. Het was erg fijn dit feest samen met vader Nikolaas in deze kleine kapel te kunnen vieren, ondanks het feit dat dit voor ons allen zeer emotioneel was, want het was duidelijk dat dit de laatste keer was. Onze gedachten zijn bij zijn matuška, Johanna, en zijn kinderen.

Dat de goede God voor eeuwig de gedachtenis beware van zijn dienaar aartspriester Nikolaas Lucassen.

(JPEG)

Christus is opgestaan !

Archiprêtre Théodore Van Der Voort

Retour haut de page
SPIP