Overlijden van vader Boris Bobrinskoj

Beste vaders, beste broeders en zusters,

Met de zegen van Zijne Eminentie, Metropoliet Johannes van Doebna, Aartsbisschop der Russisch-Orthodoxe Kerken in West-Europa, zal ten gevolge van het overlijden van de Zeereerwaarde Protopresbyter Boris Bobrinskoj op 8 augustus om 9.30 uur in onze kathedraal van de H. Alexander Nevskij de Goddelijke Liturgie gevierd worden, gevolgd door een panichide voor de rust van zijn ziel. Wij vragen u allen zich in gebed voor de rust van zijn ziel te verenigen, en wij betuigen onze deelneming aan zijn echtgenote, matuška Helena, aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Vader Boris is een van de grote theologen van de orthodoxe wereld geweest. Professor aan het Instituut voor Orthodoxe Theologie “St. Serge”, en zijn decaan, rector van de parochie van de H. Drie-eenheid (de crypte van de H. Alexander Nevskijkathedraal te Parijs) en lid van de Raad van de Raad van het Aartsbisdom, auteur van verscheidene theologische werken en een zeer opmerkelijke persoonlijkheid van ons Aartsbisdom.

(JPEG)

Eeuwige gedachtenis !

Retour haut de page
SPIP