Erkebiskop Gabriels julehilsen 2006

Erkebiskop Gabriels julehilsen 2006

Kjære brødre og søstre i Kristus

Kristus fødes, lovpris Ham
Kristus fra himlene, møt Ham.

I den lange julenatt som nærmer sig, er hele mysteriet om Guds kjærlighet samlet, og der viser den sig. Et nytt Guds åsyn viser sig for oss med ømhet og tilgivelse, med den himmelske Faders medfølelse, Han, som sender sin enbårne Sønn til vår fjerne jord for å gjenfinne det villfarne, forkomne får og bringe det tilbake til det himmelske hjem, til lysets og kjærlighetens evige rike.

Det er et ufatteligt mysterium som ingen hadde kunnet tro, og som ingen filosofi og ingen religion hadde kunnet tenke ut eller forutse; i den grad fremstår det for menneskets fornuft som en forargelse og en dårskap at den allmektige Gud fornedrer sig. Gud er blitt menneske. Ja, Gud, som er allmektig og utilgjengelig, Han, som kler sig i lyset som i en kappe, den samme Gud er blitt menneske, og derfor har Han krysset de uendelige himlene som Han selv har skapt, Han har gennemlevd menneskelivets aldre fra barndom over ungdom til voksenalder, lydig mot sin himmelske Fader og i menneskelig lydighed mot sin Mor og Josef. Denne uendelige sønnlige lydighet førte Jesus helt til korset og til en død i fornedrelse.

Men vi vét, at døden ikke kunne holde Ham fast, for kjærligheten er sterkere enn døden. Jesu jordiske vei er i sannhet en vei, som skjenker kjærlighet, som vitner om Faderens medfølelse med løftet om hellighetens Ånd, som hører til Kirkens pinse.

Fra da av, fra Jomfruens fødsel af den evige Sønn inn i selve vår tidsregning, opplyses og retledes hele menneskehetens historie innenfra, udødelighetens frø plantes i våre hjerters jord, i våre liv. For når Gud blir menneske, er det som den hellige Athanasios av Alexandria sier, og som hele Kirken husker på, for at mennesket skal bli gud. Dette er livets mål, for hver og én af oss: Å bli renset og helliget, å gjenskape det formørkede og indelukkede Guds bilde i våre hjerters dyp; å bli opplyste, så at også vi i den enbårne Sønns likhet, må bli sønner og døtre, bli til barn som Gud elsker, hver og én, med enestående og uendelig kjærlighed.

Mine venner, brødre og søstre, mine barn i Herren! Må Helligånden opplyse våre hjerter og oppildne dem med den guddommelige kjærligheds ild; må Herrens Fødsel i Bethlehem minne oss om vår egen fødsel ind i Guds liv gjennom dåpen.

Sign.
Erkebiskop Gabriel af Komana.

Retour haut de page
SPIP